ScrollToTop

Bonding

 

Bonding

Jakże popularny ostatnio bonding. Czym jest, czy jest rzeczywiście piękny, czy jest trwały.

Określenie BONDINGU jest stosunkowo nowe w słowniku stomatologicznym, nie jest jednak żadnego rodzaju rewolucją. Stosowany od dawna w specjalistycznych gabinetach, bonding polega na estetycznym nałożeniu materiału kompozytowego z palety estetycznej na całą powierzchnię zębów przednich pacjenta tak, aby uzyskać optycznie efekt śnieżnej, jednorodnej bieli. Gabinety wysokiej klasy wykonują zabieg bondingu po uprzednim przygotowaniu przez laboratorium protetyczne woskowanego modelu wiernie odwzorowującego kształty i anatomię zębów. Na podstawie tak przygotowanego modelu zostaje wykonana przezroczysta szyna, która pozwala po wypełnieniu jej płynnym kompozytem na przeniesienie kształtu nowych zębów na naturalne, jedynie oczyszczone powierzchnie zębów pacjenta. Bonding nie wymaga szlifowania i piłowania. 100% własnego zęba zostaje pod spodem.

Słabymi stronami tej metody są niestety tendencja do przebarwiania się z czasem, kruchość i odłamywanie się kompozytu po pewnym czasie i próchnica wtórna, która może się rozwinąć pod spodem.

Zatem BONDING-tak, ale na krótszy okres czasu ze świadomością, że trzeba będzie go zmienić .

 

MEDI-CLINIC SP. Z.O.O.

ul. Łączności 35, 05-552 Łazy

k. Magdalenki