ScrollToTop

Zadbać o bezpieczne warunki pracy stomatologów w obliczu pandemii koronawirusa

Koronawirus znacząco wpłynął na życie osób na całym świecie, wymuszając konieczność wprowadzenia wielu obostrzeń i nakazów. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa, a zarazem powstrzymanie epidemii, wiele przedsiębiorstw musiało wprowadzić istotne zmiany. To samo tyczy się prywatnych gabinetów medycznych, które w dużej mierze zawiesiły swoją działalność. Te, które zdecydowały się świadczyć swoje usługi, generują znacznie mniejsze zyski z uwagi na okrojony zakres pracy oraz koszty ponoszone w związku z koniecznością przeprowadzania stałej dezynfekcji. Przekłada się to na wzrost cen, z którymi muszą pogodzić się klienci tych placówek.

Środki dezynfekujące należą obecnie do podstawowego wyposażenia, którego zużycie jest naprawdę ogromne. Zważywszy na zapotrzebowanie rynkowe, jakie kształtuje ich wartość, wydatki ponoszone z tego tytułu są bardzo duże. Z pacjentem styczność posiada zarówno lekarz, jak i asystent. Oboje muszą być ubrani w ochronne kombinezony, rękawiczki i maseczki, które są jednorazowe. Po zakończonej wizycie gabinet poddawany jest dezynfekcji, a zanim jakikolwiek pacjent do niego wejdzie, także korzysta ze środków odkażających.

Medi -Clinic – gabinet stomatologiczny bez dopłaty Covid

Ta drastyczna zmiana sytuacji wymusiła na większości gabinetów stomatologicznych wprowadzenie tak zwanej opłaty epidemiologicznej. W zależności od danego miejsca kształtuje się ona na poziomie od 50 zł do 300 zł. To sposób na zrekompensowanie sobie nowych kosztów, jednak w naszej klinice nie praktykujemy tego rozwiązania. Cennik nie uległ zmianom, a wszystkie wydatki związane z przystosowaniem placówki do funkcjonowania w aktualnych warunkach pokrywamy z własnego budżetu.

Bezpieczny gabinet stomatologiczny – Łazy, Magdalenka

Zarządzenia Ministerstwa Zdrowia nakładają na nas obowiązek wdrożenia konkretnych procedur. Stosujemy pełen ekwipunek, mający na celu jak najlepsze zabezpieczenie się przed ewentualnym zarażeniem.

W jego skład wchodzą: maseczki, fartuchy, czepki, ochraniacze na obuwie, a także kombinezony ochronne. Przed przeprowadzeniem zabiegu dentysta przeprowadza z potencjalnym pacjentem wywiad i mierzy mu temperaturę by zdecydować, czy wizyta może się odbyć. Po jej zakończeniu wszystkie powierzchnie są skrupulatnie dezynfekowane, a przerwy między kolejnymi wizytami zostały wydłużone tak, by pacjenci mieli ze sobą jak najmniejszą styczność podczas przebywania w poczekalni.

Lekarze zatrudnieni w naszym gabinecie traktują przestrzeganie wszystkich zaleceń związanych z higieną pracy z najwyższą starannością. Personel myje ręce przed badaniem i przed rozpoczęciem zabiegu oraz nosi rękawiczki jednorazowe. Każdy pacjent przed udaniem się do kliniki dentystycznej powinien również obiektywnie ocenić swoje samopoczucie i stan zdrowia. Zalecamy zrezygnowanie z wizyty jeśli występują objawy charakterystyczne dla koronawirusa, lub gdy dana osoba niedawno wróciła zza granicy.

MEDI-CLINIC SP. Z.O.O.

ul. Łączności 35, 05-552 Łazy

k. Magdalenki