ScrollToTop

KONKURS – A MÓJ DENTYSTA WYGLĄDA TAK..

Konkurs- A MÓJ DENTYSTA WYGLĄDA TAK….

REGULAMIN:

Konkurs organizowany przez MediClinic sp. Z.o.o z siedzibą w Łazach, ul. Łączności 35, 05-552. NIP- 1182091060,regon : 146560421 KRS 0000450774. (ORGANIZATOR)

REGULAMIN KONKURSU

1-ZADANIE KONKURSOWE – Wykonanie podobizny jednego z lekarzy stomatologów pracujących w MediClinic na podstawie osobistego spotkania lub zdjęcia lekarza umieszczonego na stronie internetowej www.medi-clinic.pl.

Technika wykonania pracy jest dowolna, może być to rysunek, fotoshop zdjęcia, lub dowolna praca przedstawiająca dowolnego lekarza zatrudnionego w MediClinic.

Prace mają mieć charakter pozytywny.  

2- Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest także umieszczenie zdjęcia lub skanu pracy w komentarzu konkursu ogłoszonego na profilu MediClinic na Facebooku.

3- Konkurs trwa od 10.04- 18.04 do godziny 15:00.  Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni do 20.04 również na profilu Mediclinic na Facebooku. Prace zostaną ocenione przez trzyosobowe jury. Wybrane zostaną dwie prace. Regulamin dopuszcza wybranie dodatkowej pracy do wyróżnienia.  

4- Nagrodą w konkursie są szczoteczki OralB 6000 Smart Series, po jednej szczoteczce dla każdego ze zwycięzców.

5- W konkursie może wziąć udział każdy, kto posiada profil na Facebooku, bez względu na wiek.

6- Regulamin przewiduje, że każdy uczestnik, który nadeśle prace na konkurs zgadza się na udostępnienie swojej pracy na fanpageu MediClinic.  Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest również przekazanie wszelkich praw autorskich do nadesłanej pracy oraz wykonanie zdjęcia zwyciężcy w placówce MediClinic podczas odbierania nagrody. Zdjęcie zwycięzcy pojawi się na profilu MediClinic.

 7- Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z  zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

8- Zwycięzcy muszą odebrać nagrodę w placówce MediClinic, ul. Łączności 35, Łazy w godzinach pracy kliniki..

9- Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn. zm.)

10- Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

11- Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz.U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

12-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

14-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

15- Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie,jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

16-Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

17- Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem.Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

 

MEDI-CLINIC SP. Z.O.O.

ul. Łączności 35, 05-552 Łazy

k. Magdalenki