ScrollToTop

Regulamin aukcji WOŚP- Implant zęba od MediClinic

Regulamin aukcji WOŚP nr 5686411

Implant zęba od MediClinic

 

 1. Aukcja obejmuje konsultację implantologiczną oraz zabieg wszczepienia pojedynczego implantu zęba marki Osstem w klinice MediClinic.
 2. Zabieg zostanie przeprowadzony w klinice MediClinic, zlokalizowanej przy ul. Łączności 35 w Łazach, przez lekarza będącego członkiem zespołu MediClinic w asyście personelu pomocniczego.
 3. Zabieg odbędzie się w terminie ustalonym wspólnie między lekarzami MediClinic i pacjentem, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia aukcji, chyba że pacjent w porozumieniu z lekarzem zdecydują inaczej.
 4. Całkowita kwota wylicytowana przez pacjenta zasili bezpośrednio konto fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 5. Aukcja nie obejmuje niezbędnych przed zabiegiem badań dodatkowych w postaci tomografii komputerowej. Pacjent w dniu konsultacji otrzyma skierowanie na wykonanie badania tomograficznego we własnym zakresie. Adresy placówek w których można wykonać badanie zostaną wskazane pacjentowi.
 6. Aukcja nie obejmuje elementów niezbędnych do wykonania odbudowy protetycznej na implancie, tj. śruby gojącej, łącznika implantologicznego oraz korony protetycznej.
 7. Wszelkie koszty dodatkowe związane z odbudową protetyczną ponosi pacjent.
 8. O wszystkich możliwościach odbudowy protetycznej na wszczepionym implancie pacjent zostanie szczegółowo poinformowany podczas konsultacji implantologicznej.
 9. Aukcja nie obejmuje zabiegów dodatkowych, które mogą się okazać niezbędne do przeprowadzenia zabiegu implantacji , takich jak:

-podniesienie dna zatoki szczękowej

-odbudowa kości w miejscu planowanej implantacji

-przeszczepy kości lub błony śluzowej

-korekta zębów sąsiednich lub pozostających w relacji z koroną na implancie.

W sytuacji, w której zostanie zaplanowana implantacja w okolicy wymagającej jakichkolwiek zabiegów dodatkowych mających na celu odbudowę kości lub przygotowanie dodatkowe niezbędne do uzyskania optymalnych warunków do implantacji, koszty dodatkowe zabiegów przygotowawczych, ponosi pacjent.

 1. W sytuacji, w której niezbędne okażą się zabiegi przygotowania kości lub tkanek miękkich przed zabiegiem implantacji, czas wszczepienia implantu może się wydłużyć ze względu na gojenie po zabiegach przygotowawczych.
 2. Dopuszcza się sytuację, w której osoba wygrywająca aukcję może wskazać osobę, u której zostanie przeprowadzony zabieg implantacji, pod warunkiem zaakceptowania powyższych warunków. Koszty dodatkowe mogące wynikać z niedostatecznych warunków anatomicznych i potrzeby ich poprawy przed implantacją ponosi w każdym wypadku pacjent.
 3. Dopuszcza się wykonanie konsultacji implantologicznej przed zakończeniem aukcji, jeśli pacjent w porozumieniu z kliniką MediClinic ustalą termin odpowiadający obydwu stronom.
 4. MediClinic oświadcza, że zabieg implantacji zostanie przeprowadzony zgodnie z najlepszą wiedzą i dbałością o jakość zabiegu.
 5. Zabieg implantacji zęba zawsze wiąże się z ryzykiem powikłań pozabiegowych. Dokładne informacje dotyczące powikłań oraz wzór zgody na zabieg implantacji dostępne są w klinice MediClinic, lub mogą zostać wysłane na życzenie pacjenta drogą emailową.

 

 

 

MEDI-CLINIC SP. Z.O.O.

ul. Łączności 35, 05-552 Łazy

k. Magdalenki