ScrollToTop

USŁUGI

Leczenie zaburzeń stawów skroniowo – żuchwowych

Coraz więcej pacjentów doświadcza zaburzeń, dolegliwości, trzasków i przeskakiwań w stawie skroniowo-żuchwowym. Stres, przeciążenie pracą, różnego rodzaju problemy coraz częściej pacjenci nieświadomie lub świadomie starają się rozładować zgrzytaniem i zaciskaniem zębów.

Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia to jeden z coraz częściej spotykanych problemów społecznych XXI wieku. Jest to trzeci problem pod względem częstości występowania po próchnicy zębów i chorobach przyzębia.  W początkowym okresie zaburzenia rozwijają się bez objawów subiektywnych, a chorzy nie są świadomi ich występowania. Z tego powodu leczenie zaburzeń stawów skroniowo – żuchwowych jest bardzo istotne, a o samym problemie należy mówić jak najwięcej. Do najczęstszych problemów należą:

  • Ograniczone ruchy żuchwy (tzw. szczękościsk, “zablokowanie żuchwy”) lub zbaczanie żuchwy w czasie otwierania ust
  • Objawy akustyczne w stawie (trzaski lub trzeszczenia w czasie ruchów żuchwy).
  • Ból w obrębie twarzy lub głowy.
  • „Przeskakiwanie” w stawie podczas otwierania/ zamykania ust.
  • Widoczne objawy starcia powierzchni zębów, ubytki klinowe w okolicy przydziąsłowej.

Może im towarzyszyć szereg innych objawów:

Rozchwianie zębów, przemieszczenia zębów oraz recesje dziąseł i następowe odsłanianie szyjek zębów

Objawy uszne: ból ucha, zaburzenia słuchu, szum w uszach

Podstawowymi przyczynami wystąpienia zaburzeń w układzie stomatognatycznym są nieprawidłowe warunki zwarciowe -wady zgryzu, powikłania jatrogenne po leczeniu stomatologicznym, protetycznym lub przemieszczenia zębów wskutek przedwczesnej utraty uzębienia a także zmniejszenie lub zwiększenie wysokości zębów w skutek utraty lub starcia zębów albo po niewłaściwym leczeniu stomatologicznym / protetycznym.

Leczenie zaburzeń stawów

Na pierwszej wizycie przeprowadzamy dokładny wywiad z pacjentem mający na celu wyjaśnienie, co jest przyczyną zaburzeń czynnościowych w jego przypadku.

Jeśli niezbędne okazuje się wykonanie dodatkowych badań- jak modele diagnostyczne, RTG pantomograficzne, badania czynnościowe pacjenta staramy się zapewnić taką możliwość w MediClinic.
Po wykonaniu analizy otrzymanych wyników lekarz dobiera odpowiednią formę leczenia obejmującą wykonanie różnego rodzaju szyn relaksacyjnych bądź deprogramatora pozwalającego na „zresetowanie” stawu skroniowo-żuchwowego .

Każdy przypadek pacjenta z dolegliwościami stawów i układu stomatognatycznego jest inny i wymaga innego leczenia, dlatego dokładna diagnostyka i rozwaga są niezbędne przy tego rodzaju pracach.

Więcej informacji na temat naszych usług można znaleźć w zakładce porady oraz cennik.

MEDI-CLINIC SP. Z.O.O.

ul. Łączności 35, 05-552 Łazy

k. Magdalenki